Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mladinski informativni delavec/mladinska informativna delavka

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Mladinski informativni delavci in delavke zagotavljajo storitve obveščanja, usmerjanja in svetovanja za mlade v različnih okoljih, da bi jih opolnomočili ter pripomogli k njihovemu dobremu počutju in samostojnosti. Zagotavljajo dostopnost storitev, ki opremljene z ustreznimi viri in so mladim prijazne. Izvajajo dejavnosti, katerih cilj je z učinkovitimi sredstvi doseči celotno populacijo mladih ter so primerna in prilagojena za različnim skupinam in potrebam. Mladinski informativni delavci in delavke želijo mladim omogočiti sprejemanje avtonomnih odločitev, ki na ta način postanejo aktivni državljani. Pri svojem delu tesno sodelujejo z drugimi službami.

Druga oznaka

svetovalec za informiranje mladih

mladinski obveščevalec

mladinska karierna svetovalka

mladinska svetovalka

mladinska informacijski animatorka

mladinska agentka

informacijski tehnica in svetovalka za mlade

mladinska moderator

informacijski delavec na terenu

izvenšolski upravitelj

mladinski informacijski animator

direktorica mladinskega centra

strokovnjak za informiranje mladih

mladinski mentor

svetovalka za mladinske projekte

mladinski agent

informacijski delavka na terenu

mladinska mentor

ponudnik informacij za mlade

strokovnjakinja za informiranje mladih

izvenšolski upraviteljica

mladinska obveščevalka

vodja informacijske misije

mladinski svetovalec

šolski mladinski delavec

mladinski karierni svetovalec

informacijski tehnik in svetovalec za mlade

mladinski moderator

šolska mladinska delavka

svetovalka za informiranje mladih

svetovalec za mladinske projekte

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: