Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja stroškovnega nadzora v gradbeništvu

Description

Code

2149.14

Description

Vodje stroškovnega nadzora v gradbeništvu so zadolženi za celotno upravljanje stroškov, povezanih s stavbnimi in gradbenimi projekti, od zasnove projekta do dokončanja. Prizadevajo si za učinkovito rabo virov, hkrati pa skrbijo za kakovost, standarde kakovosti in zahteve strank.

Druga oznaka

stroškovni nadzornik v gradbeništvu

stroškovna nadzornica v gradbeništvu

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: