Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zdravstveni administrator/zdravstvena administratorka

Description

Code

3252.1

Description

Zdravstveni administratorji vodijo, posodabljajo in arhivirajo dokumentacijo pacientov, da je ta na voljo zdravstvenemu osebju. Zdravstvene informacije prenašajo s tiskanih evidenc pacientov na elektronske predloge.

Scope note

Excludes people providing treatment or assistance to patients.

Druga oznaka

zdravstvena administratorka

referent za zdravstveno dokumentacijo

referentka za zdravstveno dokumentacijo

zdravstveni administrator

tehnik za vodenje zdravstvenih kartotek

tehnica za vodenje zdravstvenih kartotek

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence