Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavatelj/predavateljica zdravstvene nege

Description

Code

2310.1.28

Description

Predavatelji/predavateljice zdravstvene nege so predmetni profesorji, učitelji in pogosto zdravniki, ki poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, tj. zdravstvena nega, ki je pretežno akademske narave. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov, vodenju laboratorijskih praks, vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo akademske raziskave na svojem področju zdravstvene nege, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z drugimi univerzitetnimi sodelavci.

Druga oznaka

predavatelj zdravstvene nege

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence