Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za rejništvo

Description

Code

3412.4.6

Description

Strokovni sodelavci za rejništvo pomagajo in nudijo podporo psihično ali fizično zlorabljenim otrokom za njihovo zakonito ločitev od staršev. Z namestitvijo v ustrezne družine jim pomagajo, da si opomorejo, in zagotovijo, da je korist otroka prednostna naloga.

Druga oznaka

strokovna sodelavka za rejništvo

strokovni sodelavec za rejništvo

svetovalec za rejništvo

svetovalka za rejništvo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence