Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodja ključnih kupcev

Description

Code

1420.3

Description

Vodje ključnih kupcev so posredniki med strankami in organizacijo in upravljajo prodajne in dolgoročne odnose s stranko. Poznajo proizvode in storitve ter sklepajo pogodbe s strankami.

Druga oznaka

prodajna svetovalka

prodajna vodja

prodajni svetovalec

prodajni vodja

skrbnica ključnih kupcev

skrbnica ključnih strank

skrbnica kupcev

skrbnik ključnih kupcev

skrbnik ključnih strank

skrbnik kupcev

vodja poslovnega razvoja

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: