Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

finančni direktor/finančna direktorica

Description

Code

1211.1

Description

Finančni direktorji/finančne direktorice obravnavajo vse zadeve v zvezi s financami in naložbami podjetja. Upravljajo finančne posle podjetij, kot so sredstva, obveznosti, lastniški kapital in denarni tok, da se ohranita finančna stabilnost podjetja in operativna sposobnost. Finančni direktorji/finančne direktorice ocenjujejo strateške načrte podjetja v finančnem smislu, ohranjajo pregledne finančne operacije za davčne in revizijske organe ter pripravljajo računovodske izkaze podjetja ob koncu proračunskega leta.

Druga oznaka

direktor finančnega sektorja

direktorica finančnega sektorja

finančna direktorica

finančni direktor

vodja financ

vodja finančnega sektorja

vodja finančne službe

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence