Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vrhovni sodnik/vrhovna sodnica

Description

Code

2612.1.1

Description

Vrhovni sodniki predsedujejo na višjih sodiščih, ki se ukvarjajo z zapletenimi kazenskimi in civilnimi zadevami. Med sojenjem obravnavajo zadeve, da se opredeli sankcija ali da se poroto usmerja pri doseganju sklepov, ter sprejemajo odločitve o kaznih, če je obtožena stranka spoznana za krivo. Vodijo postopke in zagotavljajo pošteno sojenje v skladu z zakonodajo.

Druga oznaka

sodnica vrhovnega sodišča

sodnik vrhovnega sodišča

vrhovna sodnica

vrhovni sodnik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: