Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehnik/tehnica za nadzor nad korozij

Description

Code

3112.4

Description

Tehniki za nadzor nad korozijo spremljajo celovitost cevovoda in ga po potrebi popravijo. Zagotavljajo, da so cevovodi ustrezno povezani in v skladu s predpisi o zdravju in varnosti. Tehniki za nadzor nad korozijo pregledujejo sisteme katodne zaščite in priključna mesta cevovodov. Pomagajo lahko tudi pri oblikovanju cevovodov, analizirajo prst in pripravljajo poročila o tehničnih vprašanjih.

Druga oznaka

tehnica za nadzor nad korozijo

tehnik za nadzor nad korozijo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: