Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rudar/rudarka za površinsko pridobivanje mineralnih surovin

Description

Code

8111.3

Description

Rudarji za površinsko pridobivanje mineralnih surovin izvajajo številne pomožne rudarske dejavnosti na površju, ki pogosto vključujejo visoko raven prostorske ozaveščenosti, kot so črpanje, preprečevanje nastajanja prahu in prevoz materiala, vključno s peskom, kamenjem in glino, do mesta proizvodnje.

Druga oznaka

kopačica v rudniku

rudniška delavka

kopačica v kamnolomu

rudarka za površinsko pridobivanje mineralnih surovin

delavka v kamnolomu

rudniški delavec

kopač v rudniku

delavec v kamnolomu

kopač v kamnolomu

rudar za površinsko pridobivanje mineralnih surovin

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: