Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica za članstvo

Description

Code

2431.12

Description

Direktorji za članstvo nadzirajo in usklajujejo načrt za članstvo, podpirajo obstoječe člane in sodelujejo z morebitnimi novimi člani. Analizirajo poročila o tržnih trendih in v skladu s tem oblikujejo načrte trženja. Direktorji za članstvo spremljajo postopke, sisteme in strategije ter zagotavljajo njihovo učinkovitost.

Druga oznaka

direktorica za članstvo

direktor za članstvo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: