Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja oglaševanja

Description

Code

1222.1.1

Description

Vodje oglaševanja izvajajo oglaševalske kampanje, načrtovane v strateškem načrtu trženja. Organizirajo in pripravljajo vire, potrebne za začetek izvajanja oglaševalskih kampanj in dejavnosti v oglaševalskih agencijah. Pripravljajo in usklajujejo komunikacijske kanale, pogajajo se o pogodbah in zagotavljajo, da se dejavnosti izvajajo v okviru proračunov.

Druga oznaka

direktorica oglaševanja

vodja oglaševalske agencije

menedžer za oglaševanje

direktor oglaševanja

menedžerka za oglaševanje

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence