Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za pomoč pri nastanitvi

Description

Code

3412.4.7

Description

Strokovni sodelavci za pomoč pri nastanitvi zagotavljajo podporo in pomoč starejšim, osebam s telesnimi okvarami ali učnimi težavami, brezdomcem, nekdanjim odvisnikom od drog, nekdanjim odvisnikom od alkohola ali nekdanjim zapornikom.

Druga oznaka

strokovna sodelavka za pomoč pri nastanitvi

strokovni sodelavec za pomoč pri nastanitvi

svetovalec za nastanitev

svetovalka za nastanitev

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence