Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

znanstveni laboratorijski tehnik/znanstvena laboratorijska tehnica

Description

Code

3141.2

Description

Znanstveni laboratorijski tehniki opravljajo laboratorijske raziskave, analize in preskuse ter pomagajo strokovnjakom na področju bioznanosti. Odvzemajo vzorce, izvajajo preskuse in ukrepe ter opravljajo raziskave in analize na področjih, kot so biologija, biotehnologija, okoljske vede, forenzične vede in farmakologija. Znanstveni laboratorijski tehniki tudi opazujejo in spremljajo laboratorijske dejavnosti, evidentirajo zaporedja preskusov in analizirajo rezultate.

Scope note

Excludes medical laboratory assistant.

Druga oznaka

znanstveni laboratorijski tehnik

znanstvena laboratorijska tehnica

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence