Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ravnatelj/ravnateljica v sekundarnem izobraževanju

Description

Code

1345.1.8

Description

Ravnatelji/ravnateljice v sekundarnem izobraževanju so odgovorni za izpolnjevanje standardov učnih načrtov, ki omogočajo akademski razvoj dijakov. Upravljajo osebje, tesno sodelujejo z različnimi vodjami oddelkov in učitelje predmetov pravočasno ocenijo, da bi zagotovili optimalno uspešnost razreda. Zagotavljajo tudi, da šola izpolnjuje nacionalne zahteve glede izobrazbe, ki jih določa zakon, ter sodelujejo z lokalnimi skupnostmi in vladami. Delajo lahko tudi v poklicnih šolah.

Druga oznaka

ravnatelj višje strokovne šole

ravnatelj srednje šole

ravnatelj višje šole

ravnateljica v sekundarnem izobraževanju

srednješolski ravnatelj

ravnatelj v sekundarnem izobraževanju

ravnateljica višje šole

srednješolska ravnateljica

ravnateljica srednje šole

ravnateljica višje strokovne šole

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence