Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kemik analitik/kemičarka analitičarka

Description

Code

2113.1.1

Description

Kemiki analitiki/kemičarke analitičarke raziskujejo in opisujejo kemično sestavo snovi. Poleg tega sklepajo o obnašanju takih snovi v različnih pogojih. Kemiki analitiki/kemičarke analitičarke imajo pomembno vlogo pri preučevanju odnosa med kemijo in okoljem, hrano, gorivi in zdravili. Uporabljajo različne tehnike, kot so elektrokromatografija, plinska in visokoločljivostna tekočinska kromatografija ter spektroskopija.

Druga oznaka

kemičarka analitičarka

kemik analitik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence