Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica elektronike in avtomatizacije v poklicnem izobraževanju

Description

Code

2320.1.11

Description

Učitelji/učiteljice elektronike in avtomatizacije v poklicnem izobraževanju učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, tj. elektronika in avtomatizacija, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti poklicih na področju elektronike in avtomatizacije, kot so električar ali tehniki, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo proizvodnih postopkov. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost na področju elektronike in avtomatizacije z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

učitelj elektronike in avtomatizacije v poklicnem izobraževanju

učiteljica elektronike in avtomatizacije v poklicnem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: