Skip to main content

Show filters

Hide filters

pomočnik/pomočnica prodaje

Description

Code

4311.2

Description

Pomočniki prodaje opravljajo različne splošne prodajne podporne naloge, kot so nudenje podpore pri razvoju prodajnih načrtov, upravljanje pisarniških prodajnih prizadevanj, preverjanje računov za stranke in drugih računovodskih dokumentov ali evidenc, zbiranje podatkov in priprava poročil za druge oddelke podjetja.

Druga oznaka

asistentka prodaje

asistent prodaje

pomočnica prodaje

pomočnik prodaje

prodajna asistentka

prodajna pomočnica

prodajni asistent

prodajni pomočnik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: