Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektni sodelavec/projektna sodelavka

Description

Code

3343.1.6

Description

Projekti sodelavci/projektne sodelavke zagotavljajo različne vrste storitev za uspešno izvajanje projektov v okviru oddelka za projektno vodenje. Zagotavljajo administrativno podporo, pomoč in usposabljanje vodjem projektov in drugemu osebju, vodijo projektno dokumentacijo in vodji projektov pomagajo pri izdelavi časovnice projekta, načrtovanju virov, usklajevanju in poročanju. Odgovorni so za zagotavljanje kakovosti ter za spremljanje upoštevanja metodoloških smernic in drugih organizacijskih standardov. Nudijo nasvete o pripomočkih za vodenje projektov in podobnih administrativnih storitvah.

Druga oznaka

uradnik za nadzor projekta

uradnica za vodenje projekta

PMO

pooblaščenec za izvajanje projektov

uradnik za vodenje projekta

uradnica za nadzor projekta

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: