Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

potujoči učitelj/potujoča učiteljica oseb s posebnimi potrebami

Description

Code

2352.1.4

Description

Potujoči učitelji/potujoče učiteljice oseb s posebnimi potrebami poučujejo invalidne ali bolne otroke na njihovih domovih. So specializirani učitelji, zaposleni v (javnih) šolah, ki poučujejo osebe, ki same ne morejo obiskovati šole, in pomagajo pri komunikaciji med učencem, starši in šolo. Izpolnjujejo naloge šolskega svetovalnega delavca, saj učencem in staršem pomagajo pri reševanju morebitnih vedenjskih težav, po potrebi pa tudi s pojasnjevanjem predpisov o šolanju. V primeru morebitnega fizičnega (ponovnega) sprejema v šolo svetujejo šoli glede ustreznih strategij dela v učilnicah in priporočajo metode poučevanja z namenom, da učencem čim bolj olajšajo prehod.

Scope note

Excludes government minister. Excludes people performing religious duties and travel to people's homes.

Druga oznaka

učiteljica oseb s posebnimi potrebami na domu

potujoči učitelj oseb s posebnimi potrebami

učitelj oseb s posebnimi potrebami na domu

mobilni učitelj oseb s posebnimi potrebami

mobilna učiteljica oseb s posebnimi potrebami

potujoča učiteljica oseb s posebnimi potrebami

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence