Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inšpektor/inšpektorica za varnost in zdravje pri delu

Description

Code

3257.5

Description

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu izvajajo revizije na delovnem mestu, da se zagotovi skladnost z vladno in okoljsko zakonodajo. Preiskujejo tudi nesreče pri delu. Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu opravljajo razgovore z zaposlenimi, da se zagotovi, da je delovno okolje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, pregledujejo fizična delovna mesta in analizirajo pravno dokumentacijo.

Druga oznaka

inšpektorica za delo

inšpektor za delo

inšpektorica za varnost in zdravje pri delu

inšpektor za varnost in zdravje pri delu

delovni inšpektor

delovna inšpektorica

inšpektorica za nadzor varnosti in zdravja pri delu

inšpektor za nadzor varnosti in zdravja pri delu

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: