Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja proizvodnega objekta

Description

Code

1219.5

Description

Vodje proizvodnih objektov predvidevajo vzdrževanje in redno operativno načrtovanje stavb, namenjenih za proizvodne dejavnosti. Nadzorujejo in upravljajo postopke v zvezi z varnostjo in zdravjem, nadzorujejo delo pogodbenikov, načrtujejo in upravljajo dejavnosti na področju vzdrževanja stavb, požarne varnosti in zaščite ter nadzorujejo dejavnosti čiščenja stavb.

Druga oznaka

upravljavec proizvodnega objekta

upravljavka proizvodnega objekta

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: