Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

visokošolski predavatelj/visokošolska predavateljica

Description

Code

2310.1

Description

Visokošolski predavatelji/visokošolske predavateljice poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, ki je pretežno akademske narave. Nosijo lahko nazive, kot so višji predavatelj ali profesor. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov, vodenju laboratorijskih praks, vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo tudi akademske raziskave na svojem področju, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z akademskimi kolegi.

Druga oznaka

visokošolski predavatelj

visokošolska predavateljica

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

Narrower occupations

spretnosti / kompetence