Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

komunikolog/komunikologinja

Description

Code

2632.1.1

Description

Komunikologi proučujejo različne vidike načrtovanja, zbiranja, ustvarjanja, organiziranja, hrambe, uporabe, vrednotenja in izmenjave informacij prek verbalne in neverbalne komunikacije. Proučujejo interakcije med skupinami, posamezniki in posamezniki s tehnologijami (roboti).

Druga oznaka

komunikolog

komunikologinja

strokovnjakinja za komunikologijo

strokovnjak za komunikologijo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence