Skip to main content

Show filters

Hide filters

socialni podjetnik/socialna podjetnica

Description

Code

1120.6

Description

Socialni podjetniki/socialne podjetnice ustvarjajo inovativne izdelke ali modele storitev za spoprijemanje s socialnimi in okoljskimi izzivi, pri čemer na podlagi dobička opravljajo socialno poslanstvo v korist širše skupnosti ali okolja. Pogosto uporabljajo bolj demokratičen sistem sprejemanja odločitev s tesnim vključevanjem deležnikov in si prizadevajo za doseganje sprememb na sistemski ravni z vplivanjem na politike, razvoj trga in celo na miselnost.

Druga oznaka

eko podjetnik

ustanovitelj družbenega podjetja

ustanovitelj socialnega podjetja

zeleni podjetnik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence