Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženir strojništva/inženirka strojništva za orodjarstvo

Description

Code

2144.1.22

Description

Inženirji strojništva/inženirke strojništva za orodjarstvo oblikujejo nova orodja za proizvodnjo opreme. Pripravljajo pozive za ponudbo orodja. Ocenjujejo stroške in čas dostave, upravljajo nadaljnje spremljanje izdelave orodja in nadzorujejo redno vzdrževanje orodij. Analizirajo tudi podatke, da bi ugotovili vzrok večjih težav pri orodjih, ter oblikujejo priporočila in akcijske načrte za rešitve.

Druga oznaka

razvojna inženirka - konstrukterka

inženir strojništva - konstrukter

inženirka strojništva - konstrukterka

razvojni inženir - konstrukter

inženirka strojništva za orodjarstvo

inženir strojništva za orodjarstvo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence