Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica umetnosti v srednji šoli

Description

Code

2330.1.1

Description

Učitelji/učiteljice umetnosti v srednji šoli zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. umetnost. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč ter ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju umetnosti v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolska učiteljica za umetnost

srednješolski učitelj za umetnost

učiteljica likovne umetnosti v srednji šoli

učiteljica umetnosti v srednji šoli

učitelj likovne umetnosti v srednji šoli

učitelj umetnosti v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence