Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica bolnišnične in babiške nege v poklicnem izobraževanju

Description

Code

2320.1.4

Description

Učitelji/učiteljice bolnišnične in babiške nege v poklicnem izobraževanju učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, tj. bolnišnična in babiška nega, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti v bolnišnični in babiški negi. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

učiteljica bolnišnične in babiške nege v poklicnem izobraževanju

učitelj bolnišnične in babiške nege v poklicnem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence