Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vodja na področju upravljanja informacij

Description

Code

1330.2

Description

Vodje na področju upravljanja informacij opredeljujejo in izvajajo strategijo in upravljanje IKT. Določajo potrebna sredstva za izvajanje strategije IKT, predvidevajo razvoj trga IKT in poslovnih potrebe družbe. Prispevajo k razvoju strateškega načrta organizacije in zagotavljajo, da infrastruktura IKT podpira splošne dejavnosti in prednostne naloge organizacije.

Druga oznaka

odgovorna vodja na področju informacij

odgovorna vodja za informacije

odgovorni vodja na področju informacij

odgovorni vodja za informacije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence