Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

častnik/častnica za izobraževanje in usposabljanje oboroženih sil

Description

Code

2320.1.3

Description

Častniki/častnice za izobraževanje in usposabljanje oboroženih sil usposabljajo nove rekrute na akademiji v poskusni dobi in kadete o teoriji in praksi, ki sta potrebni, da bi le-ti postali vojaki ali vojaški častniki, in vse tiste, ki potrebujejo izkušnje kot vojaški častniki, da bi lahko vodili usposabljanja. Pripravljajo in predstavljajo teoretične tečaje in gradivo med usposabljanjem na področjih, kot so zakonodaja, nacionalni in mednarodni predpisi, modeli obrambe in napada, svetovne zadeve itd. Izvajajo tudi fizično usposabljanje kadetov, jih učijo o oskrbi in uporabi orožja in strojev, prve pomoči, tehnikah samoobrambe in napada, vojaških operacijah z vozili in jih vključujejo v naporna urjenja in fizično usposabljanje. Vodijo načrte usposabljanja z razvijanjem in posodabljanjem učnega načrta in vaj na terenu, kadar je to potrebno. Pomagajo tudi višjim častnikom pri pripravah za napredovanje in na splošno spremljajo napredek kadetov ter ocenjujejo njihovo uspešnost z vrsto teoretičnih in fizičnih testov. Poročila o uspešnosti in vrednotenju pripravijo za vsakega kadeta posebej.

Druga oznaka

častnica za vojaško izobraževanje in usposabljanje

častnik za izobraževanje in usposabljanje oboroženih sil

častnica za izobraževanje in usposabljanje oboroženih sil

častnik za vojaško izobraževanje in usposabljanje

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: