Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predavatelj/predavateljica socialnega dela

Description

Code

2310.1.37

Description

Predavatelji/predavateljice socialnega dela so strokovnjaki, ki opravljajo dvojno delo: na eni strani prakticirajo akademsko disciplino, ki ponuja socialne storitve, kot so svetovanje, terapija ali zagovorništvo, za posameznike ali skupine ljudi, na drugi strani pa so del akademskega sveta, ki zagotavlja strokovno izobraževanje, in se ukvarjajo tudi z raziskavami in razvojem znanja, s čimer prispevajo k rešitvam v zvezi z zapletenimi socialnimi problemi in inovativnim pristopom k izboljšanju teh problemov. Posredujejo znanja, spretnosti in vrednotne na področju socialnega dela, da bi pripravili študente na kulturno usposobljeno prakso na področju socialnega dela in delo z različnimi prebivalci in skupnostmi.

Druga oznaka

predavateljica socialnega dela

predavatelj socialnega dela

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence