Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prometni projektant/prometna projektantka

Description

Code

2164.3

Description

Prometni projektanti/prometne projektantke razvijajo in izvajajo politike za izboljšanje prometnih sistemov ob upoštevanju družbenih, okoljskih in gospodarskih dejavnikov. Zbirajo in analizirajo podatke o prometu z uporabo orodij statističnega modeliranja.

Druga oznaka

prometni projektant

prometna načrtovalka

prometni načrtovalec

prometna projektantka

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence