Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tehnik/tehnica predelave mleka

Description

Code

3122.1

Description

Tehniki predelave mleka nadzirajo in usklajujejo proizvodne postopke, dejavnosti in vzdrževalne delavce v obratih za proizvodnjo mleka, sira, sladoleda in/ali drugih mlečnih izdelkov. Pomagajo živilskim tehnologom pri izboljševanju postopkov, razvijanju novih živilskih izdelkov ter vzpostavitvi postopkov in standardov za proizvodnjo in pakiranje.

Druga oznaka

kontrolorka mleka

kontrolor mleka

nadzornica predelave mleka

nadzornik predelave mleka

tehnica predelave mleka

tehnik predelave mleka

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence