Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica za tečaje tujih jezikov

Description

Code

2353.1

Description

Učitelji/učiteljice za tečaje tujih jezikov učijo učence, ne glede na starost, jezika, ki ni njihov materni jezik, v specializirani šoli, ki ni vezana na raven izobraževanja. Manj se osredotočajo na akademski vidik poučevanja jezikov, ki se izvaja v srednješolskem ali visokošolskem izobraževanju, bolj pa na teorijo in prakso, ki bosta koristili učencem v vsakdanjih okoliščinah, saj se večina odloči za učenje tujega jezika zaradi potrebe na delovnem mestu, zaradi priselitve v tuje govoreče okolje ali le zaradi prostočasne dejavnosti. Pri poučevanju uporabljajo različna učna gradiva, kreativno delujejo v skupini ter ocenjujejo individualni napredek učencev s pomočjo nalog in izpitov, pri čemer je poudarek na aktivnih jezikovnih veščinah, kot sta pisanje in govorjenje.

Druga oznaka

učitelj za tečaje tujih jezikov

učiteljica za tečaje tujih jezikov

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence