Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

predavatelj/predavateljica antropologije

Description

Code

2310.1.1

Description

Predavatelji/predavateljice antropologije so predmetni profesorji, učitelji ali predavatelji, ki poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, tj. antropologija, ki je pretežno akademske narave. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov ter vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo tudi akademske raziskave na področju antropologije, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z drugimi univerzitetnimi sodelavci.

Druga oznaka

predavatelj antropologije

predavateljica antropologije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence