Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja v železniškem prometu

Description

Code

1324.3.1.3

Description

Vodje v železniškem prometu izvajajo, oblikujejo in nadzorujejo postopke prevoza. Vodje v železniškem prometu lahko za prevoznike v železniškem prometu izvajajo naloge, kot so upravljanje varnega in učinkovitega izvajanja prevoznih storitev, vključno z odnosi s potniki ali upravljanjem osebja in organizacijo dela na tem področju. Vodje v železniškem prometu, ki so zaposleni pri upravljavcih infrastrukture, upravljajo učinkovito in varno uporabo omrežja. To vključuje načrtovanje voznih redov in dodeljevanje mest potnikom. Načrtujejo gradnjo in vzdrževanje. 

Druga oznaka

menedžerka v železniškem prometu

vodja službe za vodenje železniškega prometa

menedžer v železniškem prometu

inženir za železniški promet

inženirka za železniški promet

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: