Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vodja nadzora porabe energije

Description

Code

1349.12

Description

Vodje nadzora porabe energije usklajujejo porabo energije v organizaciji in si prizadevajo za izvajanje politik za večjo trajnost ter zmanjšanje stroškov in vplivov na okolje. Spremljajo povpraševanje po energiji
in uporabo, razvijajo strategije za izboljšanje in raziskujejo najbolj koristne vire energije za potrebe organizacije.

Druga oznaka

inženir energetike

inženirka energetike

okoljska menedžerka

okoljski menedžer

vodja sektorja za nadzor porabe energije

vodja sektorja za trajnostno porabo energije

vodja službe za učinkovito rabo energije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence