Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja publikacij

Description

Code

1349.19

Description

Vodje publikacij so odgovorni za pripravo tiskanih in spletnih gradiv, kot so e-novice, postopki družb, tehnični dokumenti in druge publikacije za institucije in podjetja. Nadzorujejo založniške skupine in zagotavljajo, da publikacije dosežejo ciljno občinstvo.

Druga oznaka

vodja službe za publikacije

vodja tehničnih publikacij

direktorica službe za publikacije

koordinator za publikacije

direktor službe za publikacije

koordinatorka za publikacije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: