Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodja kamnoloma

Description

Code

1322.2

Description

Vodje kamnolomov načrtujejo, nadzorujejo in usklajujejo dejavnosti kamnolomov. Usklajujejo pridobivanje, predelavo in prevoz ter zagotavljajo nemoten potek teh postopkov v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi standardi. Vodje kamnolomov zagotavljajo uspešno delovanje kamnoloma ter izvajajo strategije in smernice podjetja.

Druga oznaka

direktorica kamnoloma

direktor kamnoloma

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: