Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inšpektor/inšpektorica za nadzor nad nevarnimi snovmi

Description

Code

3257.4.1

Description

Inšpektorji za nadzor nad nevarnimi snovmi pregledujejo objekte, v katerih se ravna z nevarnimi snovmi, da se zagotovi skladnost s predpisi o zdravju in varnosti ter z zakonodajo o ravnanju z nevarnimi snovmi. Preiskujejo kršitve, nadzorujejo preskuse načrtov za odzivanje v nujnih primerih in načrtov za odzivanje na tveganja ter se posvetujejo o izboljšanju delovanja in postopkov v objektih ter o predpisih o nevarnih snoveh. Obratom svetujejo tudi o možnih virih nevarnosti za skupnost in o boljših varnostnih predpisih.

Druga oznaka

inšpektorica za nadzor nad kemikalijami

inšpektorica za nadzor nad nevarnimi snovmi

inšpektor za nadzor nad kemikalijami

inšpektor za nadzor nad nevarnimi snovmi

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: