Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja lesnopredelovalnega obrata

Description

Code

1219.5.5

Description

Vodje lesnopredelovalnih obratov izvajajo načrtovanje, poslovne in svetovalne naloge na področju lesnopredelovalne industrije in trgovine z lesom. Skrbijo tudi za nabavo, prodajo, storitve za stranke ter trženje lesa in lesnih proizvodov.

Druga oznaka

direktorica tovarne pohištva

direktor lesne tovarne

menedžer lesnopredelovalnega obrata

direktor tovarne pohištva

direktorica lesne tovarne

vodja lesne tovarne

menedžerka lesnopredelovalnega obrata

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence