Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vodja socialnovarstvene službe

Description

Code

2635.3.23

Description

Vodje socialnovarstvene službe obravnavajo zadeve s področja socialnega dela s preiskavo domnevnih primerov zanemarjanja ali zlorabe. Ocenjujejo družinsko dinamiko in zagotavljajo pomoč bolnim osebam ali osebam s čustvenimi ali duševnimi motnjami. Usposabljajo podrejene socialne delavce, jim pomagajo, svetujejo, jih ocenjujejo in jim dodeljujejo delo ter zagotavljajo, da se vso delo opravlja v skladu z uveljavljenimi politikami, zakoni, postopki in prednostnimi nalogami.

Druga oznaka

direktor centra za socialno delo

direktorica centra za socialno delo

supervizorka v socialnem delu

supervizor v socialnem delu

vodja centra za socialno delo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence