Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

socialni delavec/socialna delavka za paliativno oskrbo

Description

Code

2635.3.20

Description

Socialni delavci za paliativno oskrbo zagotavljajo pomoč in svetovanje pacientom s kronično ali smrtno boleznijo in njihovim družinam pri urejanju vsakodnevnih zadev. Uredijo potrebno zdravstveno oskrbo pacientov in pomagajo družini pri prilagajanju na diagnozo z zagotavljanjem podpore in pozornosti njihovim čustvenim potrebam ter pojasnjujejo kakšne so razpoložljive možnosti za pomoč.

Druga oznaka

socialna delavka za nego umirajočih

socialna delavka za paliativno oskrbo

socialna delavka za terminalno nego

socialni delavec za nego umirajočih

socialni delavec za paliativno oskrbo

socialni delavec za terminalno nego

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence