Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja socialne službe

Description

Code

1344.1

Description

Vodje socialnih služb so odgovorni za strateško in operativno vodenje ter upravljanje skupin zaposlenih in sredstev znotraj socialnih služb in med njimi. Odgovorni so za izvajanje zakonodaje in politik, ki se nanašajo na primer na odločitve o ranljivih osebah. Spodbujajo socialno delo ter vrednote in etiko na področju socialnega varstva, enakost in raznolikost ter ustrezne kodekse, ki usmerjajo prakso. Odgovorni so za sodelovanje z drugimi strokovnjaki s področja kazenskega pravosodja, izobraževanja in zdravja. Lahko so odgovorni za prispevanje k razvoju lokalne in nacionalne politike.

Druga oznaka

menedžerka za socialnovarstvene storitve

menedžer za socialnovarstvene storitve

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence