Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

računovodski analitik/računovodska analitičarka

Description

Code

2411.1.1

Description

Računovodski analitiki/računovodske analitičarke ocenijo računovodske izkaze strank, običajno družbe, ki vključujejo izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz denarnih tokov in dodatne opombe k drugim računovodskim izkazom. Razlagajo in izvajajo nove računovodske sisteme in računovodske postopke ter analizirajo in ugotavljajo, ali predlagani sistemi ustrezajo računovodskim predpisom in izpolnjujejo zahteve glede informacij za uporabnike.

Druga oznaka

računovodska analitičarka

računovodski analitik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: