Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitik/analitičarka za energetiko

Description

Code

3112.5

Description

Analitiki za energetiko ocenjujejo porabo energije v stavbah, ki so v lasti potrošnikov in podjetij. Na podlagi analize obstoječih energetskih sistemov priporočajo stroškovno učinkovite alternative. Analitiki za energetiko predlagajo izboljšanje učinkovitosti, izvajajo poslovne analize in sodelujejo pri razvoju politik v zvezi z uporabo tradicionalnih goriv, prevozom in drugimi dejavniki, povezanimi s porabo energije.

Druga oznaka

analitičarka za energetiko

analitik za energetiko

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: