Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica gledališke igre

Description

Code

2355.4

Description

Učitelji/učiteljice gledališke igre v prostem času učijo učence o različnih gledaliških žanrih in dramatskih oblikah izražanja, kot so komedija, tragedija, poezija, improvizacija, monologi, dialogi itd. Učencem predstavijo zgodovino gledališča in repertoar, vendar se osredotočajo predvsem na praktičen pristop na tečajih, kjer pomagajo učencem pri preskušanju in obvladovanju različnih dramskih izraznih slogov in tehnik ter jih spodbujajo k razvoju lastnega sloga. Izbirajo igralce, vodijo in pripravljajo dramske in druge uprizoritve usklajujejo tehnično produkcijo, scenografijo, rekvizite in uporabo kostumov na odru.

Druga oznaka

učitelj gledališke igre

učiteljica gledališke igre

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence