Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodja kulturnega centra

Description

Code

1431.1.1

Description

Vodje kulturnih centrov upravljajo dejavnosti kulturnega centra v skupnosti, organizirajo in predstavljajo kulturne dejavnosti in dogodke, upravljajo osebje ter si prizadevajo za splošno vključevanje kulturnih programov v skupnost.

Druga oznaka

direktorica kulturnega centra

direktor kulturnega centra

vodja centra za kulturo

vodja kulturnega središča

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence