Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za filozofijo

Description

Code

2330.1.14

Description

Srednješolski učitelji/srednješolske učiteljice za filozofijo zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. filozofija. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju filozofije v okviru prakse, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolski učitelj za filozofijo

srednješolska učiteljica za filozofijo

učitelj filozofije v srednji šoli

učiteljica filozofije v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence