Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za matematiko

Description

Code

2330.1.11

Description

Srednješolski učitelji/srednješolske učiteljice za matematiko zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. matematika. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju matematike v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolska učiteljica za matematiko

srednješolski učitelj za matematiko

učiteljica matematike v srednji šoli

učitelj matematike v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence